Externe pedagogische beleidsmedewerker/coach

Wij kunnen jouw organisatie ontzorgen

Staat jouw organisatie ook voor kwaliteit en optimalisering van groei, maar schiet de coaching er soms bij in de hectiek van de dag? Zou je dit liever geprofessionaliseerd en gecontinueerd zien?

En nu jij kan jouw organisatie ontzorgen door het werk wat een pedagogische beleidsmedewerker/coach met zich meebrengt helemaal of indien gewenst gedeeltelijk over te nemen.
Tijdens het kennismakingsgesprek worden de wensen vanuit de organisatie afgestemd en gespecificeerd. Gezamenlijk wordt er een plan van aanpak opgesteld die aansluit bij de behoefte van de organisatie en tevens voldoet aan de eisen van de IKK en GGD.

Waarom kiezen voor een externe beleidsmedewerker/coach?

Een gecontinueerd proces, waarbij geplande coach uren niet wijzigingen door personeelstekort of andere operationele knelpunten zodat de organisatie voldoet aan de wettelijke eisen.

Waar Kan deze dienstverlening uit bestaan?

  • Volgens de wettelijke eisen de coach- en beleidsuren gecontinueerd
  • Coachplannen
  • Scholingsplan (GGD)
  • Afstemming kwaliteitsbeleid en beleidsontwikkeling
  • Coaching on the job door een pedagogisch coach die ook inzetbaar is als pedagogisch medewerker
  • nog veel meer…

Binnen En nu jij zijn wij als beleidsmedewerkers/coaches gekwalificeerd en staan geregistreerd in het personenregister zodat ze aan uw organisatie gekoppeld kunnen worden

De kosten zijn op basis van uren: €105,- per uur vrijgesteld van BTW.

Voor het afnemen van een pedagogisch beleidsmedewerker/coach maken wij ook een offerte op maat afhankelijk van de wensen en omvang uren.

“Je maakt een stap voorwaarts naar persoonlijke groei of een stap terug naar veiligheid”

(Abraham Maslow)

Je ware gezicht

Niet zomaar verheugt iemand zich over je bestaan. Je moet het daar naar maken. Wil iemand op warme toon tegen je zeggen: Goed, dat je er bent, dan moet je er ook echt helemaal zijn. Herkenning, acceptatie en bevestiging zijn pas mogelijk, wanneer je je ware gezicht laat zien.

Kinderen zijn daar bijzonder sterk in – in het tonen van hun ware gezicht. Onomwonden en ongeremd verkeren ze in ons midden. Daarom zijn we ook zo gelukkig met hen. De manier, waarop zij het mysterie ‘leven’ belichamen, is onweerstaanbaar.

Maar naarmate je ouder wordt, kan het je steeds moeilijker vallen om je te presenteren zoals je bent. Wie zijn ware gezicht laat zien, is kwetsbaar. Je kunt uitgelachen worden. Men kan de spot met je drijven. Behalve accepteren, kan men je ook afwijzen. Is het maar niet verstandiger jezelf te camoufleren? Daar zijn talrijke mogelijkheden voor. Je kunt je verbergen in een rol, een functie, een reputatie, een houding, een bepaald gedrag. Maar in welke gestalte je ook meespeelt, nooit geef je je bloot. Niemand krijgt je te zien zoals je werkelijk bent.

Maar van niemand zul je dan ook horen: goed dat je er bent. Zo veilig als je leeft, zo eenzaam leef je ook. Waarmee dat begrip ‘veilig’ dan weer hoogst dubieus wordt. Is er iemand zo onveilig als wie eenzaam is?

Zeker, wanneer je je geeft zoals je bent, loop je risico’s. Maar weegt de kans op herkenning, acceptatie en bevestiging daar niet royaal tegen op? De kans om als mens tussen de mensen begroet en gekoesterd te worden?

Hans Bouma & Evelyne Dessens (Bron; Goed dat je er bent) 

Wil je meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op

Bekijk onze trainingen

Bekijk onze trainingen