Algemene Privacy- en cookieverklaring

Per 25 mei 2018 trad de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking. Doel van de deze wetgeving is strengere bescherming van persoonsgegevens, duidelijke informatie welke gegevens verzameld en verwerkt worden, wie er toegang toe heeft en beveiliging van die gegevens. In dit document zal hier verdere uitleg over gegeven worden.

Bij het verlenen van onze diensten en als u gebruik maakt van de websites van En nu jij en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat u gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op uw computer, tablet of telefoon achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken.

Hieronder kunt u lezen welke gegevens En nu jij kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Deze verklaring gaat over onze beide websites en onze dienstverlening: het geldt dus voor bezoekers van onze websites, maar bijvoorbeeld ook als u een vraag stelt via een contact formulier, een e-mail stuurt, of een training bij ons volgt.

Contactgegevens
De websites www.trainingenennujij.nl en de eventuele persoonsgegevens die u hier achterlaat worden beheerd door En nu jij!!! De eigenaren zijn: Ellen Bout en Jacqueline Perotti

Adres: En nu jij, Tjalk 9, 7944 RP Meppel.

Voor vragen en opmerkingen over deze Privacy-en cookieverklaring kunt u altijd contact opnemen via info@trainingenennujij.nl

Persoonsgegevens
Hoe komen wij aan uw gegevens?
Als u gebruik maakt van de website van En nu jij en andere producten en/of diensten, dan laat u soms persoonsgegevens bij ons achter.

U laat op de volgende manieren uw gegevens bij ons achter:

 • Als u contact opneemt met ons contactadres – per e-mail, contactformulier, telefoon, facebook of twitter – dan slaan we uw contactgegevens op en bewaren we aantekeningen van uw vraag of mededeling.
 • Als u zich opgeeft voor 1 van onze trainingen, dan vragen wij u uw naam, e-mail, bedrijf- en telefoonnummer bij ons achter te laten.
 • Als u een boek van ons koopt, dan vragen wij u uw naam, adresgegevens, e-mail, bedrijf- en telefoonnummer bij ons achter te laten.

Wat doen we met uw gegevens? Doeleinden en Grondslagen
En nu jij bestaat uit 2 eigenaren: Ellen Bout en Jacqueline Perotti, en beide toegang tot de persoonsgegevens.

En nu jij bewaart en verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:

 • Het onderhouden van contact
 • Het beantwoorden van uw vragen
 • Het verzorgen van trainingen
 • Het leveren van de diensten die u van ons afneemt;
 • Het afwikkelen van betalingen;
 • Het toezenden van informatie over de producten en diensten die u van ons hebt afgenomen.
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het doen van onderzoek naar de belangstellenden voor trainingen en de producten en diensten die zij afnemen;
 • Het samenstellen en toesturen van nieuwsbrieven,

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van de overeenkomst die we met u hebben, vanuit gerechtvaardigde belangen of na uw toestemming.

Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Op een zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van dienstverlening
 • Beschermingen van de financiële belangen
 • Verbetering van dienstverlening
 • Uitvoering geven aan bestaande klantrelaties

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Foto’s
Voor het plaatsen van foto’s is nadrukkelijk en vrijwillige toestemming gevraagd van degene die op de foto staan. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden.

Protocol Meldplicht Datalekken
Er is een protocol “protocol meldplicht datalekken” opgesteld. Datalekken kunnen ontstaan door verlies/ diefstal laptops/ usbsticks/ dossiers/ inbraak, virus, hacks etc.

Indien hierdoor mogelijke persoonsgegevens verdwenen zijn wordt dit als datalek beschouwd en moet dit zsm gemeld worden bij En nu jij. Afhankelijk van de aard zal dan binnen 72 uur melding gemaakt moeten worden bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze protocol Meldplicht Datalekken.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
En nu jij zal uw gegevens bewaren voor zo lang als dat nodig is, om het doel waarvoor we de persoonsgegevens verkregen hebben te vervullen. U kunt altijd een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Het uitgangspunt is dat En nu jij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart.
Er bestaat een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van En nu jij zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
We vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. En nu jij streeft ernaar uw gegevens beveiligd op te slaan en gevoelige informatie versleuteld te verzenden.

Met wie deelt En nu jij uw gegevens?
En nu jij gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen. Wel stelt En nu jij soms persoonsgegevens aan andere partijen ter beschikking.

In een aantal gevallen is het noodzakelijk om uw gegevens met derden uit te wisselen. En nu jij kan voor de hiervoor genoemde doelen gebruikmaken van diensten van derden, zoals IT leveranciers van onze website, accountants en boekhouders. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor voornoemde doeleinden.

In de overige gevallen delen we uw gegevens natuurlijk alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Alle derden met wie En nu jij uw gegevens deelt, zijn verplicht om uw privacy te respecteren en zich, net als En nu jij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens te houden. Zij moeten uw gegevens ook beveiligd opslaan en verwerken.

Contact, mailing en reclame
Soms neemt En nu jij contact met u op, bijvoorbeeld om u op de hoogte te brengen van een aanbieding of om informatie te geven over een nieuwe dienst. Of en op welke manier we dat doen hangt ervan af of u ons toestemming hebt gegeven. Bovendien kunt u altijd aangeven dat u niet meer wilt dat wij contact met u opnemen.

Hier kunt u lezen wanneer, onder welke voorwaarden en op welke manier En nu jij contact met u kan opnemen. Verderop kunt u lezen hoe u kunt aangeven dat u niet meer wilt dat contact met u wordt opgenomen.

En nu jij kan in de volgende gevallen contact met u opnemen:.
•  Als u zich heeft opgegeven voor een training , dan kan En nu jij, u belangrijke praktische informatie over die training sturen. Het is belangrijk dat u deze informatie ontvangt.
• Als u hebt aangegeven dat u informatie wilt ontvangen van ons, dan kunt u per e-mail een reactie van ons verwachten.

Communicatie van En nu jij
Als u geen berichten van En nu jij meer wilt ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. U kunt dat doen door een mail te beantwoorden met “verwijder mijn gegevens” of een link in een door En nu jij verstuurd bericht te klikken. U kunt zich dan bijvoorbeeld afmelden voor een nieuwsbrief.

Inzicht in uw gegevens?
U kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in de gegevens die En nu jij over u heeft. U kunt En nu jij ook vragen om uw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Op https://www.trainingenennujij.nl/contact/ vindt u de contactgegevens.

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door En nu jij, laat het ons dan vooral weten. Mocht u er met ons niet uitkomen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dan contact opnemen met www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Websites van derden
Deze Privacy-en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring
En nu jij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd. Deze verklaring is voor het laatste aangepast op 20-5-2018.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij maken gebruik van Google Analytics om het surfgedrag op onze website te analyseren en te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan, de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie, inclusief het adres van je computer (IP adres) wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics.

Gebruik van cookies
Ennujij.com maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op je computer worden geplaatst. Cookies kunnen informatie voor je onthouden en informatie over je bezoek bijhouden. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Cookies die wij gebruiken
Ennujij.com gebruikt cookies met als doel om de website gebruiksvriendelijker te maken bijvoorbeeld om bepaalde voorkeuren te onthouden. Daarnaast gebruiken we ook Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en inzicht te verkrijgen in onze campagneprestatie. Lees meer hierover onder “Google Analytics”. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Naast bovenstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerkwebsites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke websites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.