Opbouw training;

 • Het werken met talenten
 • Talenten ontdekken
 • Samenwerken inspireert
 • Spelniveau van het kind
 • Kinderparticipatie (kinderraad) en filosoferen met kinderen.

Kinderen en pedagogisch medewerkers (PM) zijn continu op ontdekkingsreis om elkaars wensen en behoeften te ontdekken. Door met het kind mee te gaan in het avontuur kan de PM het kind begeleiden en inspelen op wat het kind nodig heeft. Kinderen en PM’s willen uitgedaagd en geprikkeld worden. Maar hoe doe je dit? De PM wordt uitgedaagd om zijn kwaliteiten om te zetten in een activiteit of workshop voor kinderen.

Passie, inspiratie en kwaliteiten zijn de ingrediënten die ervoor zorgen dat er ruimte is voor groei voor zowel het kind als de pedagogisch medewerker. Het herkennen en erkennen van kwaliteiten bij PM’s en kinderen, ruimte geven om hiermee tijdens het werk aan de slag te gaan en deze kwaliteiten om te zetten naar activiteiten en workshops. Het geven en beleven van activiteiten en workshops haalt het beste van medewerkers en kinderen naar boven en bovenal ”heel veel plezier”. Tijdens deze training herkennen wij onze eigen talenten en die van elkaar en worden er handvaten gegeven om dit om te zetten in activiteiten en workshop voor kinderen van diverse leeftijden en verschillende ontwikkelingsgebieden. Deze workshop is gebaseerd op het boek “Inspirerend werken op de BSO” (zie recensie boek en training).

Daarnaast kan er indien gewenst aandacht besteedt worden aan kinderparticipatie (bijvoorbeeld het werken met een kinderraad) en filosoferen met kinderen. Hoe zet je bijvoorbeeld een kinderraad op en waar moet je aan denken? Wij werken vanuit een visie dat kinderen zelf goede ideeën hebben, maar hoe kan je als PM de kinderparticipatie vergroten?

Wat houdt een kind bezig? Wat voor voorkeur spel heeft een kind? Het zelf ervaren door te kijken naar eigen behoeften en spelniveau gaan we in op wat ieder nodig heeft. We kijken in de training hoe je het kind kunt blijven prikkelen en wat je hiervoor nodig hebt. Hierin zullen we diverse voorbeelden laten zien. Een voorbeeld hierin is filosoferen met kinderen. Door te filosoferen met kinderen leren ze denken, door te denken leren ze problemen oplossen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, ze proberen te begrijpen hoe de wereld in elkaar steekt. Met filosoferen onderzoek je je eigen mening en die van anderen. Er is geen goed of fout. In de filosofie gaat het dus niet om weten, maar om willen weten. Filosoferen leidt dus niet tot waarheid, maar wel tot meer inzicht, wederzijds begrip en misschien ook tot meer overeenstemming met elkaar. Tijdens deze training kunnen we ingaan op hoe je filosoferen in zet bij kinderen.

Komen tot inspiratie door te filosoferen met en door kinderen.

Deze training is aan te passen op zowel de doelgroep kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang, waarbij de uitdaging voor oudste kinderen uitgebreid in mee genomen kan worden.

De training kan op maat aangepast worden. Een training verzorgen op een studiedag behoort ook tot de mogelijkheid.

Doelgroep:
Pedagogisch medewerker

Tijdsduur:
2,5 uur

Kosten:

€ 625,00

  Aanmeld formulier

  Wij nemen z.s.m. contact met u op om de mogelijkheden en wensen te bespreken. Heeft u nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.  Training


  Gegevens